قلیان های ویژه هوکا

مجموعه ارغوان با همکاری برند قلیان هوکا، قلیان های خود را در طمع های هوکابری ، شبهای ارغوان ، بهار شیراز ، انار شیطان ، آدامس دارچین ، انگور نعنا و دو سیب ارائه میکند .